tinnitus, beter bekend als oorsuizen

Oorsuizen maakt dat het nooit meer stil is in mijn hoofd. Ik kan soms echt verlangen naar stilte. Maar beter geruis, dan 24/7 een remmende tram horen

Kan je helen van seksueelmisbruik?

Wat gebeurd is, is gebeurd. Niemand kan nog iets aan het seksueelmisbruik veranderen. Maar hoe ik er nu mee omga kan ik wel zelf bepalen.