Zijn er wel instellingen die de bonus van Menzis verdienen ?

Zojuist heb ik even geluisterd naar de bestuursvoorzitter van Menzis, Ruben Wenselaar.
Wat mij vooral daarin opvalt is dat er blijkbaar een prikkel nodig is om een betere ggz zorg aan patiënten te geven.
Maar helaas zal dat volgens mij niets beter maken.

De laatste jaren heb ik al gemerkt dat er steeds meer groepstherapieën komen.
Als daar de moeilijk te behandel patiënt uitvalt is het maar 1 op de 10.
Negen patiënten hebben er baat bij, en ach die ene, beetje rot voor hem, maar is maar 10 % van de groep, en niet bij iedere groep valt er iemand af.

Ik heb het zelf al meerdere keren ondervonden.
Ik ben zo’n patiënt die aangeeft als ik er ergens niet mee eens ben. Ik volg niet klakkeloos een therapie. Dingen die ik echt niet wil ga ik niet doen.
In mijn ogen kan niemand mij dwingen iets te doen waar ik geheel niet achter sta.
Helaas is dat vaak de moeilijkheid van psychische therapie.
De overtuiging van (sommige) therapeuten, dat zij de wijsheid in pacht hebben, en alle patiënten moeten het volgen zonder enige vorm van kritiek, laten bij mij soms de nekharen recht overeind staan.

Ben ik een makkelijke ggz patiënt? Nee zeker niet, maar daarom ben ik ook in therapie. Vanaf mijn jeugd heb ik het gevoel alleen te staan en alle beslissingen alleen te moeten nemen. Dat is moeilijk en zwaar, en daar had ik graag dingen in veranderd. Maar helaas enig begrip van therapeuten daarvoor is nooit echt gevonden.
Ik ben in al die jaren van therapie vernederd, gekleineerd, beschimpt en uitgesloten, door zowel therapeuten als door groepsgenoten.

Mijn allerergste ervaring was in Scelta Apeldoorn.
Bij de voorgesprekken werd me duidelijk gemaakt dat ik vooral open moest zijn, en zeggen wat ik voelde.
Omdat ik een hele sterke doodswens had, heb ik dat ook kenbaar gemaakt in de groep. Nou dat was tegen vele zere benen.
Zowel therapeuten als sommige groepsleden vonden dat ik hmijn woorden anders had moeten kiezen, en ik zou de anderen  verantwoordelijk maken voor mijn therapie terwijl ik zelf achterover leunde en niets deed.
Een persoon verliet de groep, en de groep was gelijk in twee kampen verdeelt.
Het deed veel pijn, maar ik had hiervoor gekozen dus ik wilde er ook voor gaan.

Zeven maanden heb ik gevochten tegen mezelf, tegen sommige groepsgenoten, therapeuten en staf.
Verschillende keren ben ik weggelopen en naar huis gegaan, soms met de gedachte om maar een eind aan mijn leven te maken want ik zou nooit een “normaal” persoon kunnen worden. Maar altijd weer de moed weten te verzamelen om de stap te maken en terug te komen.
Na zeven maanden voelde ik mij als homo zelfs gediscrimineerd, en als ik dat aangaf werd men boos, want zij discrimineren niet. Niet de vraag waarom ik dat voelde, en wat kunnen we doen om dat gevoel weg te nemen? nee. keihard zeggen dat ik mijn mond moet houden.

Bij de laatste groepssessie die ik meemaakte, werkte de hele groep (volgens een invallende therapeut) niet goed mee. De hele groep kreeg een tirade over zich heen waar de honden geen brood van lusten. Wij waren de meest negatieve groep daar bij Scelta, en zo werd het nooit wat kregen we te horen.
Toen hij klaar was, wilde hij weer met de sessie verder gaan. Ik vroeg hem toen of hij dacht dat de groep nu wel open zou zijn naar hem. Nou dat was tegen het zere been. Volgens hem was ik de meest negatieve persoon in Apeldoorn, het zou nooit wat worden met mij. De staf deed alles voor me en ik was alleen maar negatief. Hij snapte niet wat ik deed in therapie, en dat ik totaal nutteloos was.

Het was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen.
Ik heb mijn map dicht geklapt en ben weg gegaan. om niet meer terug te komen.

Dit is mijn ervaring met Scelta. Ik weet dat er best veel patiënten baat hebben bij hun therapie, maar val je buiten de boot, laten ze je blijkbaar vallen als een baksteen. Er is in die zeven maanden niet één therapeut geweest die eens met me is gaan zitten en gevraagd heeft of deze therapie wel de juiste voor mij was.
Maar omdat de meeste patiënten wel  baat bij hun behandeling hebben zullen zal Scelta wel een bonus van Menzis krijgen omdat ze het zogenaamd zo goed doen.
Maar helaas hebben ze mijn leven heel veel zwaarder gemaakt.

Geef een reactie